• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2008 roku w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca (Monitor Polski z 2008 Nr 41, poz. 373) średnia krajowa przychodów gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2007 r. przypadających na jednego mieszkańca wyniosła 16,50 zł, natomiast średnia krajowa przychodów powiatowych funduszy wyniosła 4,44 zł.

Pliki do pobrania:

Załącznik nr 1 do sprawzdania OŚ-4g dla gmin

Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p dla powiatów

Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 14 maja 2008r. w sprawie średniej krajowej przychodów gminnych i powiatowych fośigw w 2007r. przypadających na jednego mieszkańca

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności