• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na "Dostawę artykułów informacyjno - promocyjnych na potrzeby Projektu Doradztwa Energetycznego oraz na potrzeby biura WFOŚiGW w Rzeszowie"

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Dostawę artykułów informacyjno - promocyjnych na potrzeby Projektu Doradztwa Energetycznego oraz na potrzeby biura WFOŚiGW w Rzeszowie”, wg. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszym zapytaniu - do pobrania w sekcji załączniki.

Załączniki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności