• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów biurowych na potrzeby biura WFOŚiGW w Rzeszowie oraz dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na sukcesywną dostawę materiałów biurowych na potrzeby biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz dla pracowników zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I oś priorytetowa, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie OZE w infrastrukturze publicznej, i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 1.3.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE” na przestrzeni 2023 roku - do pobrania w sekcji załączniki.

Załączniki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności