• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)
2023.01.11 - Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę dotyczącą "Organizacji szkolenia dla Energetyków Gminnych pn. 'Oświetlenie uliczne'"

Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę dotyczącą "Organizacji szkolenia dla Energetyków Gminnych pn. : 'Oświetlenie uliczne' ", zorganizowaną w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I oś priorytetowa, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie OZE w infrastrukturze publicznej, i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 1.3.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”, wg. szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszym zapytaniu - do pobrania w sekcji załączniki.

Załączniki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności