• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu użytkowego położonego w Tarnobrzegu przy ul. Zwierzynieckiej 3 usytuowanego na parterze o powierzchni użytkowej 225,30 m². Nieruchomość wykorzystywana jest w całości na cele użytkowe – lokal biurowy z zapleczem socjalnym. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.

Cena wywoławcza wynosi 232.059,00 zł bez podatku VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 21 lutego 2008r. o godz. 10.30
w siedzibie Funduszu w Rzeszowie ul. Zygmuntowska 9 (III piętro)

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie do dnia 20 lutego 2008r. wadium w wysokości 10 tys. zł na konto nr 95 1540 1131 2001 6200 7517 0002 BOŚ O/Rzeszów - wymagane przedłożenie dowodu wpłaty najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10.00
 2. Wadium złożone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie.
 3. Wadium przepada na rzecz Funduszu, jeżeli uczestnik, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek zł.
 5. Wszystkie koszty związane z zawarciem umowy ponosi nabywca.
 6. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.
 7. Do ceny zakupu doliczony będzie podatek VAT w wysokości 22%.

Oględzin obiektu można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30. Dodatkowych informacji można zasięgnąć pod numerem telefonu (0-17) 8522344 wew. 125 lub (0-15) 8231349.

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności