• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)
Dnia 12.10.2023 r. w siedzibie WFOŚiGW w Rzeszowie odbyło się uroczyste podpisanie umów w ramach zadań polegających na zakupie środków trwałych służących wykonywaniu przez jednostki samorządu terytorialnego zadań na wypadek klęski żywiołowej, związanych z zapobieganiem i likwidacją jej skutków.
W ramach ogłoszonego naboru 14 gmin z terenu woj. podkarpackiego złożyło wnioski o dotację na łączną kwotę 705.593,81 zł.
Dzięki otrzymanym środkom Gminy zakupią niezbędny sprzęt na wypadek klęsk żywiołowych.
Podpisanie umów w ramach zadań polegających na zakupie środków trwałych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności