• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal
  • logo portal (2)

Logo Holding Krosno

Polsko-francuskie konsorcjum rozpoczyna budowę bloku energetycznego w Krośnie

Konsorcjum firm Instal Warszawa i Paprec Energies rozpoczyna budowę Bloku Energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. Inwestycja powstaje przy ul. Sikorskiego w Krośnie, w sąsiedztwie Elektrociepłowni Krosno. Planowany termin zakończenia prac i oddania instalacji do użytku to wrzesień 2024 roku.

Miasto Krosno i Krośnieński Holding Komunalny przystępują do realizacji największej inwestycji w historii tej spółki - tj. budowy Bloku Energetycznego opalanego paliwem wytworzonym na bazie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych w Krośnie. Wartość inwestycji to ponad 135 mln zł (brutto).

Instalacja ma służyć do termicznego przetwarzania pozostałości z sortowania odpadów oraz do produkcji w skojarzeniu energii cieplnej (moc 6,4 MW) i energii elektrycznej (1,6 MW) na bazie tego paliwa. Rocznie w Bloku Energetycznym ma być spalanych ok. 22 tys. ton pozostałości z sortowania odpadów.

23 plansza

- Inwestycja ta rozwiąże problem zagospodarowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, jakie powstają w naszym Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów. Dzięki tej inwestycji powstanie kompleksowy system zagospodarowania odpadów dla miasta Krosna i 27 współpracujących z nami gmin. Z pozytywnych efektów całego programu inwestycyjnego, realizowanego przez krośnieńską spółkę, będą korzystać nie tylko mieszkańcy Krosna, ale też blisko 300 tysięcy mieszkańców gmin, które przystąpiły do tego projektu - mówi Piotr Przytocki, prezydent Krosna.

Blok Energetyczny będzie obiektem nowoczesnym, spełniającym wszystkie normy środowiskowe i bezpieczeństwa dla otoczenia. Zastosowane zostaną w nim sprawdzone technologie i najlepsze rozwiązania. Wszystko znajdować się będzie w zamkniętej konstrukcyjnie hali, a zastosowana w obiekcie zaawansowana instalacja oczyszczania spalin spowoduje istotne obniżenie poziomu emisji w porównaniu do obecnego stanu. Co ważne, emisje te będą kontrolowane w sposób ciągły poprzez automatyczne systemy pomiarowe.

Inwestycja istotnie poprawi efektywność pracy krośnieńskiej elektrociepłowni, w której ok. 80% energii cieplnej będzie produkowane w procesach kogeneracyjnych.

- Po wielu latach pracy nad kwestią energetycznego wykorzystania pozostałości po sortowaniu odpadów przystępujemy do budowy bloku energetycznego w Krośnie. Ta inwestycja pozwoli nam zminimalizować, a docelowo nawet odejść od użycia węgla w Elektrociepłowni Krosno - podkreśla Janusz Fic, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.

Według szacunków, po uruchomieniu Bloku Energetycznego w 2024 r. ponad 50% ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym będzie pochodzić z energetycznego odzysku pozostałości po sortowaniu odpadów komunalnych, a pozostała część z biomasy.

Wykonawcą inwestycji jest polsko-francuskie konsorcjum firm Instal Warszawa i Paprec Energies. Są to firmy wiarygodne i przede wszystkim mające duże doświadczenia w budowie podobnych obiektów.

- Budowa Bloku Energetycznego w Krośnie to obecnie jedna z najważniejszych inwestycji realizowanych przez Instal Warszawa. Krośnieńska inwestycja integrującej w sobie problematykę przekształcania odpadów, produkcji ciepła i prądu oraz ochrony środowiska - podkreśla Andrzej Grygo, prezes zarządu Instal Warszawa SA. - Przygotowując się do realizacji tej inwestycji Instal Warszawa bazuje zarówno na swoich wcześniejszych inwestycjach na elektrowniach w Kozienicach, Opolu, Połańcu, a także na osobistym doświadczeniu zaangażowanych specjalistów, którzy brali udział m.in. w budowie spalarni osadów ściekowych w Bydgoszczy czy spalarni odpadów komunalnych w Białymstoku i Rzeszowie - dodaje Andrzej Grygo.

Według umowy inwestycja ma być zrealizowana w ciągu dwóch lat, tj. do września 2024 r. W pierwszej kolejności powstanie zaplecze i infrastruktura bloku, a następnie zostanie zamontowany układ spalania, w tym piec.

- Paprec z dumą wspiera miasto Krosno w transformacji energetyczno-klimatycznej oraz w wyeliminowaniu zużycia węgla. Projekt instalacji przetwarzającej odpady w Krośnie jest drugim projektem Paprec Energies w Polsce, zaraz po instalacji odzysku energii w Gdańsku, która rozpocznie działalność w 2024 roku. Odzysk energii z odpadów jest alternatywą dla paliw kopalnych i mamy nadzieję, że inne gminy pójdą za przykładem Krosna i Gdańska - mówi Sebastian Petithuguenin, dyrektor generalny Paprec Energies.

- Paprec jest dobrze znany we Francji, ale wciąż jest nowym graczem w Polsce i liczę na to, że ten projekt to zmieni. We Francji jesteśmy liderem w recyklingu i jednym z trzech największych graczy w dziedzinie przetwarzania odpadów w energię. W Krośnie Paprec Energies ma okazję zaprezentować swoje technologiczne know-how, pod postacią obrotowego oscylacyjnego pieca do spalania (ROCK), technologii, która udowodniła już swoją wartość i niezawodność w ponad 35 jednostkach przetwarzania odpadów na całym świecie - podkreśla Sebastien Petithuguenin.

Budowa Bloku Energetycznego realizowana jest w ramach projektu „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w Regionie Południowym województwa podkarpackiego – II etap”. Na jego realizację Krośnieński Holding Komunalny otrzymał w ub. roku dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości niemal 112 mln zł, z czego 50 mln zł w formie dotacji, a 61,7 mln zł w formie niskooprocentowanej pożyczki.

- Potencjał energetyczny zawarty w paliwach alternatywnych nie powinien być marnowany - podkreśla Dominik Bąk, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. - Skoro nie wszystkie odpady nadają się do powtórnego wykorzystania, to niezwykle istotne i potrzebne jest ich spożytkowanie przy produkcji ciepła i energii elektrycznej w instalacjach termicznego przekształcania. Paliwo tego rodzaju ma dużą wartość opałową, zatem spalanie w celach energetycznych jest najlepszym sposobem wykorzystania odpadów, których nie można ani składować, ani poddać recyklingowi. Ta myśl przyświecała nam, gdy decydowaliśmy o przyznaniu dofinansowania na realizację krośnieńskiej inwestycji - dodaje wiceszef NFOŚiGW.

Budowa bloku energetycznego to istotny element uzupełnienia infrastruktury zagospodarowania odpadów o konieczny element termicznego zagospodarowania frakcji palnej, tzw. resztkowej, która nie może być składowana na składowisku odpadów ani też w żaden sposób ponownie wykorzystana. Będą to głównie pozostałości z procesu sortowania odpadów komunalnych.

Inwestycja ta w jeszcze większym stopniu niż dotychczas przyczyni się także do zoptymalizowania gospodarki odpadowo-energetycznej prowadzonej przez Krośnieński Holding Komunalny i zabezpieczy status efektywnego systemu ciepłowniczego dla miejskiej sieci ciepłowniczej.

1 foto 2107

2 foto 1035

3 foto 1060

4 foto 1064

5 foto 1099

6 foto 0985

7 foto 0988

8 foto 1114

9 foto 1126

10 foto 1148

11 foto 1163

12 foto 1176

13 foto 1191

14 foto 1220

15 foto 1275

16 foto 1286

17 foto 1292

18 foto 1309

19 foto 1313

20 foto 1325

22 Blok Energetyczny

 

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności