• Start
 • ☎️Kontakt
 • logo w menu
 • logo portal
 • logo portal (2)

Archiwum aktualności do końca czerwca 2007.                                                                      


 1. Wykaz zadań wnioskowanych do umieszczenia na Liście Przedsięwzięć Priorytetowych na 2008 rok -
  1) informacja;
  2) wzór tabeli;
  3) uwagi.
 2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów, tel. (0-17) 852 23 44 wew. 111, ogłasza drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż samochodu osobowego marki DAEWOO LANOS 1,5 S, rok produkcji 1998, przebieg 140560 km, cena oszacowania 5 250 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2007r. o godz. 10.30 w siedzibie Funduszu (III piętro).
  Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Funduszu wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej najpóźniej w dniu przetargu do godz. 10.00 Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Funduszu, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy kupna – sprzedaży.
  Cena wywoławcza wynosi 5 250 zł – minimalne postąpienie wynosi 100 zł.
  Wygrywający przetarg zobowiązany jest zawrzeć umowę kupna i wpłacić cenę nabycia w terminie 3 dni od daty przetargu.
  Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.
  Samochód można oglądać w dniu 11 kwietnia 2007r., na parkingu wewnętrznym przy ul. Zygmuntowskiej 9, w godz. od 7.30 do 10.00.
  Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu.
 3. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż samochodu osobowego marki DAEWOO LANOS 1,5 S  rok produkcji 1998, przebieg 140.560km, cena oszacowana 7.000zł. Przetarg odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2007r. o godz.1030 w siedzibie Funduszu (III piętro). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w kasie Funduszu wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej najpóźniej w dniu przetargu do godz.1000. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną wybrane, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty. Wadium złożone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Funduszu, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy kupna - sprzedaży. Cena wywoławcza wynosi  7.000 zł - minimalne postąpienie wynosi 200zł. Wygrywający przetarg zobowiązany jest zawrzeć umowę kupna i wpłacić cenę nabycia w terminie 3 dni od daty przetargu. Wydanie samochodu nastąpi niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia. Samochód można oglądać w dniu 4 kwietnia 2007r.,na parkingu wewnętrzym przy. ul.Zygmuntowskiej 9 w godz. od  730 do 1000. Zastrzega sie prawo unieważnienia przetargu.
 4. Wykaz zadań wnioskowanych do umieszczenia na Liście Przedsięwzięć Priorytetowych na 2007 rok -
  1) informacja;
  2) wzór tabeli;
  3) uwagi.
 5. Ogłoszenie konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej do dofinansowania przez WFOŚiGW w roku 2006 - treść ogłoszenia
 6. Program ochrony środowiska dla południowej i południowo-wschodniej części województwa podkarpackiego na lata 2005-2009
  1. treść programu
  2. wykaz zgłoszonych zadań
  3. mapka obszaru objętego programemOgólnopolski program szkoleń w zakresie ochrony środowiska
 7. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy
 8. Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw" - Ogłoszenie o naborze wniosków do Działania 2.4. SPO WKP "Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska".Planowane terminy rund aplikacyjnych:
  1. IV runda aplikacyjna : 6 lutego - 6 marca 2006r oraz następne ( w zależności od dostępności środków).
  2. V runda aplikacyjna : 20 marca - 8 maja 2006r.
  3. VI runda aplikacyjna : 22 maja - 26 czerwca 2006r.
 9. Wykaz zadań wnioskowanych do umieszczenia na Liście Przedsięwzięć Priorytetowych na 2006 rok - wzór tabeli;uwagi
 10. X-lat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie - prezentacja

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności