• Start
  • ☎️Kontakt
  • logo w menu
  • logo portal

W dniu 28 lipca 2021 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie, nastąpiło podpisanie i przekazanie Umów Ochotniczym Strażom Pożarnym z Powiatu Rzeszowskiego i Miasta Rzeszów na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach programu „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych” tzw. „Mały Strażak” z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

DSC 1039

Celem programu „Mały Strażak” jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu. Umowy po podpisaniu zostały wręczone przez Wojewodę Podkarpackiego Panią Ewa Leniart Zastępcę Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Rzeszowie Pana Bogusława Kide oraz Posła na Sejm RP Pana Andrzeja Szlachtę. W spotkaniu uczestniczyli również Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP st. bryg. Daniel Dryniak, Komendant Miejski PSP w Rzeszowie st. bryg. Tomasz Baran.

Jednostki OSP z powiatu rzeszowskiego:

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowej

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Górnie

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Hermanowej

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Kamieniu

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Kielnarowej

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Niechobrzu

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Palikówce

Rzeszów

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeszowie-Wilkowyja

Rzeszów

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeszów - Bzianka

Rzeszów

Ochotnicza Straż pożarna w Rzeszów - Drabinianka

Rzeszów

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeszów - Matysówka

Rzeszów

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeszów - Przybyszówka

Rzeszów

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeszów - Słocina

Rzeszów

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeszów - Zalesie

Rzeszów

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeszów-Budziwój

Rzeszów

Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeszów-Dębina

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Siedliskach

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Sokołowie Małopolskim

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Stobiernej

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebownisku

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Rafałowskiej

rzeszowski

Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej Głogowskiej

DSC 1034

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie © 2024
Deklaracja dostępności Polityka prywatności