Rada Nadzorcza

RADA NADZORCZA WFOŚiGW W RZESZOWIE

Przewodniczący

HANNA PAWŁOWICZ 
Przewodniczący Rady Nadzorczej wyznaczony przez Ministra Środowiska

Członkowie Rady Nadzorczej

STANISŁAW BAJDA
Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Podkarpackiego

RYSZARD KONARSKI
Przedstawiciel organizacji ekologicznych

ANDRZEJ KULIG
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

ZBIGNIEW NOSAL
Przedstawiciel samorządów gospodarczych

HENRYK SZCZĘCH
Zastępca Przewodniczącego Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko


Zmieniony przez: Ilona Tomczyk
Zmieniono: piątek, 20, styczeń 2017 11:14
Odslony: 26542