Zapytanie ofertowe 15/2018

Zapytanie ofertowe 1/2018

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego dla WFOŚiGW w Rzeszowie - treść ogłoszenia


Pytania i odpowiedzi


Do Wykonawców
w przetargu nieograniczonym
nr. WFOS.OA/251/1/13

 

dot. postępowania o udzielenie zamówieniu publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu komputerowego dla WFOŚiGW w Rzeszowie”

Pytanie nr 1 dotyczy punktu III – Komputer typu notebook szt.1

Czy Zamawiający dopuści markowego notebooka wiodącego na polskim rynku producenta, który posiada czytnik kart pamięci z obsługą kart SD, SDHC, SDXC, MS bez obsługi standardu XD. Karty XD nie są stosowane w nowym sprzęcie od kilku lat i zostały całkowicie zastąpione przez standard SD.

Czy Zamawiający dopuści markowego notebooka wiodącego na polskim rynku producenta, który będzie wyposażony w baterię zapewniającą pracę min.7 godzin, analogicznie do wymagań dotyczących notebooków z punktu IV szt.2.

 

Odpowiedź zamawiającego:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dopuszcza notebooka wyposażonego :

 • w czytnik kart pamięci z obsługą kart SD, SDHC, SDXC, MS bez obsługi standardu XD;
 • w baterię zapewniającą pracę min.7 godzin.

 

Pytanie nr 2 dotyczy punktu IV – Komputer typu notebook szt.2

Czy Zamawiający dopuści markowego notebooka wiodącego na polskim rynku producenta, który posiada czytnik kart pamięci z obsługą kart SD, SDHC, SDXC, MS bez obsługi standardu XD. Karty XD nie są stosowane w nowym sprzęcie od kilku lat i zostały całkowicie zastąpione przez standard SD.

 

Odpowiedź zamawiającego:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie dopuszcza notebooka wyposażonego w czytnik kart pamięci z obsługą kart SD, SDHC, SDXC, MS bez obsługi standardu XD.


11.03.2013r.

Przetarg nieograniczony: Dostawa sprzętu komputerowego dla WFOŚiGW w Rzeszowie.

Do pobrania:

 1. treść ogłoszenia,
 2. SIWZ,
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ,
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ,
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ,
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ,
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ,
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ,
 9. Załącznik nr 1 do Oferty

Podkategorie