Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego dla WFOŚiGW w Rzeszowie- treść ogłoszenia


19.10.2011r.

Przetarg nieograniczony: Dostawa sprzętu komputerowego dla WFOŚiGW w Rzeszowie.

Do pobrania:

 1. treść ogłoszenia,
 2. SIWZ,
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ,
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ,
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ,
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ,
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ,
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ,
 9. Załącznik nr 1 do Oferty

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego na: Dostawę samochodów osobowych dla WFOŚiGW w Rzeszowie- treść ogłoszenia

 

Treść pytania:

„Czy dopuszczacie Państwo auto 5 drzwiowe o konstrukcji typu hatchback ?”

Treść odpowiedzi:

Odpowiadając na pytanie o treści: "Czy dopuszczacie Państwo auto 5 drzwiowe o konstrukcji typu hatchback?" - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wyjaśnia, że wymaganym parametrem technicznym (określonym w załączniku nr 1 do SIWZ o nazwie "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia") jest nadwozie typu SEDAN. Nie dopuszcza się nadwozia typu HATCHBACK.

13.08.2010r.

Przetarg nieograniczony: Dostawa dwóch samochodów osobowych dla WFOŚiGW w Rzeszowie.

Do pobrania:

 1. treść ogłoszenia,
 2. SIWZ,
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ,
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ,
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ,
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ,
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ,
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ

 

Podkategorie