Programy wspólne NFOŚiGW i WFOŚiGW

Program "Usuwanie wyrobów zawierających azbest" - rok 2017

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie realizuje wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program pod nazwą „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.

W roku 2017 dokonano istotnych zmian niżej wymienionych dokumentów, które należy stosować przy sporządzaniu wniosków o dotację w naborze na rok 2017.


Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2017

Procedura dofinansowania przedsięwzięć dotyczących usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przez WFOŚiGW w RZESZOWIE

REGULAMIN NABORU WNIOSKÓW organizowanego w ramach programu priorytetowego pn. „SYSTEM – Wspieranie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW, Część I – Usuwanie wyrobów zawierających azbest”


Wzór wniosku o dotację (W-11)

Wzór umowy o dotację

Azbest - wzór harmonogramu finansowo-rzeczowego zadania

Azbest - wzór "Formularza zestawienia faktur i/lub rachunków"

Azbest - wzór "Protokołu odbioru wykonanych prac z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest z nieruchomości"

Azbest - wzór "Protokołu odbioru częściowego/końcowego wykonanych prac z zakresu usuwania odpadów zawierających azbest"

Azbest - wzór "Zestawienia kart przekazania odpadów"

Azbest - wzór "Pełnego rozliczenia zadania"

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: poniedziałek, 06, luty 2017 11:10
Odslony: 2952