Programy wspólne NFOŚiGW i WFOŚiGW

Koniec naboru wniosków w Programie Priorytetowym "Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych"

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że realizując Program Priorytetowy „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” zakończył nabór wniosków i dokonał wyboru przedsięwzięć do dofinansowania.

Obecnie trwają prace związane z przygotowaniem projektów umów. Planowany termin podpisania umów to 10.08.2018 r.

Poniżej znajduje się projekt umowy o dotację wraz z załącznikami

  1. Wzór Umowy dotacji
  2. Zał. nr 1 – Harmonogram finansowo-rzeczowy zadania
  3. Zał. nr 2 – Oświadczenie o wyborze wykonawcy zadania
  4. Zał. nr 3 – Zestawienie faktur i/lub rachunków
  5. Zał. nr 4 – Pełne rozliczenie zadania
Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: czwartek, 23, sierpień 2018 10:14
Odslony: 395