Programy wspólne NFOŚiGW i WFOŚiGW

Informacja o zakończeniu naboru do Programu "Prosument"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że nabór do Programu "PROSUMENT" został zamknięty w dniu 16 września 2015 roku.

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: czwartek, 14, styczeń 2016 12:48
Odslony: 1004