Programy wspólne NFOŚiGW i WFOŚiGW

Program "KAWKA II" - likwidacja niskiej emisji ...

Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie Programu Priorytetowego NFOŚiGW "Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii", ogłasza konkurs II – stopniowy pod nazwą "Likwidacja niskiej emisji - KAWKA II" na następujące przedsięwzięcia:

  1. Ograniczenie niskiej emisji związane z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystaniem układów wysokosprawnej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii.
  2. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł komunikacji miejskiej.
  3. Kampanie edukacyjne pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eliminacji niskiej emisji, oraz/lub informujące o horyzoncie czasowym wprowadzenia ograniczeń stosowania paliw stałych lub innych działań systemowych gwarantujących utrzymanie poziomu stężeń zanieczyszczeń po wykonaniu działań naprawczych.
  4. Utworzenie baz danych pozwalających na inwentaryzacje źródeł emisji.

Warunkiem uzyskania dofinansowania przedsięwzięć wymienionych w pkt 1 i 2 jest ich łączna realizacja z działaniami wymienionymi w pkt 3 i 4.

Szczegółowe zasady wyboru i dofinansowania przedsięwzięć zawierają:

  1. PROGRAM PRIORYTETOWY Poprawa jakości powietrza Część 2) KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii
  2. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obowiązujące w roku 2014.
  3. Regulamin konkursu "Likwidacja niskiej emisji - KAWKA II"

 Ogłoszenie o naborze wniosków wraz z wykazem niezbędnych dokumentów znajduje się tutaj

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: czwartek, 15, maj 2014 08:11
Odslony: 2636