Programy wspólne NFOŚiGW i WFOŚiGW

Nabór wniosków wstępnych - Program "KAWKA"

Nabór wniosków wstępnych – faza koncepcyjna w ramach konkursu "Likwidacja niskiej emisji - KAWKA"

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza nabór wniosków wstępnych – faza koncepcyjna w ramach konkursu pod nazwą „Likwidacja niskiej emisji KAWKA”.

Konkurs realizowany jest w oparciu o program priorytetowy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod nazwą „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii. Część 1) Program pilotażowy KAWKA”.

Obszary spełniające kryteria programu priorytetowego, na terenie których realizowane mogą być przedsięwzięcia w ramach konkursu „Likwidacja niskiej emisji KAWKA” zostały wskazane w obowiązujących na dzień ogłoszenia konkursu właściwych Programach Ochrony Powietrza i zlokalizowane są w następujących miastach:

 1. Jarosław,
 2. Jasło,
 3. Krosno,
 4. Mielec,
 5. Nisko,
 6. Przemyśl,
 7. Rzeszów.

Wnioski wstępne należy przesłać na adres Funduszu na następującym formularzu:

W-14 – wniosek wstępny o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW pod nazwą „Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”. Część 1) Program pilotazowy "KAWKA"

Do wniosku wstępnego należy złożyć następujące załączniki:

 1. Karta zadania w ramach przedsięwzięcia zgłoszonego we wniosku wstępnym
 2. Harmonogram realizacji rzeczowej przedsięwzięcia wg zadań
 3. Oświadczenie o spełnieniu warunków dofinansowania pkt 7.3.2 Programu priorytetowego "KAWKA"
 4. Oświadczenie o spełnieniu kryterium formalnego 1.7.2 pkt 8 Programu priorytetowego "KAWKA"
 5. Oświadczenie o zbilansowaniu środków
 6. Wykaz posiadanej dokumentacji

Wnioski wstępne należy składać w terminie do 29 lipca 2013r.

Listy przedsięwzięć spełniających kryteria kwalifikowalności zostanie opublikowana zostaną na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.rzeszow.pl


Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: środa, 14, maj 2014 13:26
Odslony: 2377