Programy wspólne NFOŚiGW i WFOŚiGW


Powódź 2010

Powódź, która wystąpiła w 2010 roku na terenie naszego województwa wyrządziła olbrzymie straty o charakterze materialnym, gospodarczym i społecznym. Prowadzenie działań związanych z usuwaniem skutków żywiołu jak również podejmowanych zapobiegawczo, dla uniknięcia podobnych w przyszłości spowodowało duże zapotrzebowanie na środki finansowe.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom Wojewódzki Fundusz poprzez uczestnictwo w programie priorytetowym NFOŚiGW „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków” pozyskał dla poszkodowanych podmiotów dotację w wysokości 13 334,2 tyś. złotych na usuwanie przede wszystkim awarii i uszkodzeń obiektów ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Zakończenie wydatkowania tych środków nastąpi w roku 2012.

.