Programy WFOŚiGW

Informacje o Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko

Pozostałe fundusze

POZOSTAŁE FUNDUSZE UNIJNE

Informacje na temat pozostałych funduszy pomocowych znajdą Państwo na poniższych stronach internetowych:

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE

Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

http://www.mos.gov.pl/mfeog/index.shtml

http://www.eog.gov.pl/

Instrument Finansowy Life +

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/LIFE

Inicjatywa Jaspers

http://www.funduszspojnosci.gov.pl/20072013/jaspers


FAQ - często zadawane pytania nt. PO IiŚ

FAQ (ang. Frequently Asked Questions) - to zbiór "często zadawanych pytań" i odpowiedzi na temat Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pobierz