Ogłoszenie nr 3/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli.

Kliknij tutaj aby pobrać listę (format pdf).

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: piątek, 12, październik 2018 13:19