Ogłoszenie nr 4/2013 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej.

Kliknij tutaj aby otworzyć listę (format pdf)

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: czwartek, 12, wrzesień 2013 11:40