Ogłoszenie nr 3/2013. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej.

Kliknij tutaj aby otworzyć listę (format pdf)

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: wtorek, 25, czerwiec 2013 14:14