Ogłoszenie nr 2/2013 - Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli.

 Kliknij tutaj aby otworzyć listę (format pdf).

Zmieniony przez: Ilona Tomczyk
Zmieniono: poniedziałek, 24, czerwiec 2013 11:29