Ogłoszenie nr 5/2012 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ogłasza listę kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko specjalisty ds. funduszy europejskich.

Kliknij tutaj aby pobrać listę (format pdf).

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: czwartek, 03, styczeń 2013 11:17