Schemat opisu ubiegania się o środki w ramach I i II priorytetu POIiŚ w trybie konkursowym