Materiały informacyjno-promocyjne

Konferencje, szkolenia, spotkania

Informacja ze szkolenia dla Beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko, Rzeszów, październik 2014r.

W dniu 28 października 2014r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zorganizował szkolenie pn. „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej obowiązującej w ramach konkursu nr 14/POIiŚ/1.1/10/2014 oraz podstawowe założenia  dotyczące realizacji projektów ”. Szkolenie adresowane było dla potencjalnych Wnioskodawców Programu Infrastruktura i Środowisko, priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie.

Zdjęcia ze szkolenia 2014 - pobierz


Informacja ze szkolenia dla Beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko, Rzeszów, listopad 2013r.

W dniu 14 listopada 2013r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zorganizował szkolenie pn. „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz podstawowe założenia dotyczące realizacji projektów zgłoszonych w ramach konkursu nr 11/POIiŚ/1.1/10/2013”. Szkolenie adresowane było dla potencjalnych Wnioskodawców Programu Infrastruktura i Środowisko, priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, w związku z ogłoszonym naborem wniosków o dofinansowanie.

Zdjęcia ze szkolenia 2013 - pobierz


Informacja ze szkolenia dla Beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko, Rzeszów, listopad 2012r.

W dniu 27 listopada 2012r. w Rzeszowie odbyło się szkolenie dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pt. "Najczęściej popełniane błędy w procesie zawierania umów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko". Szkolenie zostało zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W szkoleniu udział wzięli Beneficjenci i potencjalni beneficjenci z województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele Instytucji Wdrażającej. Łącznie w szkoleniu uczestniczyło ponad 30 osób.

Szkolenie było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zdjęcia ze szkolenia – pobierz


Informacja ze spotkania IP/IW w Polańczyku - 15-16 września 2011r.

W dniach 15-16 września 2011r. w Polańczyku odbyło sie spotkanie przedstwicieli Instytucji Pośredniczącej - Ministerstwa Środowiska i Instytucji Wdrażających środowiskowe priorytety w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Instytucje Wdrażające reprezentowane były przez 16  Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych. Swoją obecnością zaszczycił gości Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska - Stanisław Gawłowski. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń w realizacji projektów współfinansowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.

Agenda spotkania -

Zdjęcia - pobierz

Kluczowym punktem spotkania była konferencja prasowa z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska - Stanisława Gawłowskiego, podczas której zostało wręczone Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu pn. "Rozbudowa Zakładu Segregacji Odpadów Stałych w Paszczynie" Przedsiębiorstwu Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. w Paszczynie. Z ramienia Wnioskodawcy dokument odebrał Prezes Zarządu Witold Stanoch.

Zdjęcia  - pobierz


Informacja ze szkolenia dla Beneficjentów POIiŚ - Rzeszów, czerwiec 2011r.- nowe!

W dniu 20 czerwca 2011r. w Rzeszowie odbyło się szkolenie dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pt. "Podstawowe obowiązki Beneficjentów wynikające z realizacji projektów w ramach POIiŚ - wybrane zagadnienia". Szkolenie zostało zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W szkoleniu udział wzięli Beneficjenci i potencjalni beneficjenci z województwa podkarpackiego oraz przedstawiciele Instytucji Wdrażającej. Łącznie w szkoleniu uczestniczyło 30 osób.

Szkolenie było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zdjęcia ze szkolenia - pobierz


Informacje ze szkolenia dla Beneficjentów POIiŚ - Lublin, grudzień 2010 r.

W dniach 09-10.12.2010 r. w Lublinie odbyło się szkolenie dla Beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko pt. "Wniosek o płatność w ramach POIiŚ". Szkolenie zostało zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie i  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. W szkoleniu udział wzięli Beneficjenci z województwa podkarpackiego i lubelskiego oraz przedstawiciele Instytucji Wdrażających. Łącznie w szkoleniu uczestniczyło 45 osób.

Szkolenie było współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko.

Zdjęcia ze szkolenia - pobierz

Materiały szkoleniowe z konferencji regionalnej pt. "Finansowanie zadań ochrony środowiska" z okazji 15-lecia WFOŚiGW w Rzeszowie, 25-26.09.2008 r.

Pobierz materiały: Materiał 1 Materiał 2

Zdjęcia z Konferencji w Solinie


Materiały szkoleniowe z konferencji pt. "Finansowanie ochrony środowiska ze środków Unii Europejskiej" organizowanej w Rzeszowie przez NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Rzeszowie, 03.10.2008 r.

Pobierz materiały Plik PPS

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: czwartek, 13, listopad 2014 11:05
Odslony: 2270