Materiały informacyjno-promocyjne

Plan Komunikacji POIiŚ

Nowe! Aktualizacja Planu Komunikacji Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013.

Dokument uwzględnia m.in. zapisy zmienionej w tym roku Strategii komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013.

Plan komunikacji Programu Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 - Pobierz

Do pobrania ze strony MŚ – link:

http://www.mos.gov.pl/g2/big/2012_11/caabfb5ca25d5c3feb076b0725696558.pdf

Zmieniony przez:
Zmieniono: środa, 30, listopad -0001 01:24
Odslony: 1800