Dokumenty

Wzory dokumentów

Wniosek o dofinansowanie

 formularz wniosku o dofinansowanie bez pomocy publicznej

 formularz wniosku o dofinansowanie z pomocą publiczną

 

Instrukcja do wypełnienia formularza wniosku o dofinansowanie w ramach POIiŚ

 Instrukcja do wniosku o dofinansowanie

 

Wzory umów o dofinansowanie - aktualizacja

Wzór umowy dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi - sektor środowiska, priorytet I-III pobierz

Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych, I priorytet pobierz

Załączniki - I priorytet pobierz

 

Wzór umowy dla beneficjentów nie będących państwowymi jednostkami budżetowymi - sektor środowiska - II priorytet pobierz

Umowa o dofinansowanie ogólna dla państwowych jednostek budżetowych - II priorytet pobierz

Załączniki - II priorytet pobierz

 

Wniosek o płatność - wzór dokumentu i instrukcja wypełnienia wraz z zaleceniami

Zmieniony przez:
Zmieniono: środa, 30, listopad -0001 01:24
Odslony: 1985