Dokumenty

Polskie akty prawne

 Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U.06 nr 227, poz.1658. z późn. zm.)

Pobierz plik

 Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U. 2008 nr 216 poz. 1370)

Pobierz plik

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Pobierz

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego - Pobierz

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 września 2007r. w sprawie wydatków związanych z realizacją programów operacyjnych - Pobierz

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych - Pobierz

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - Pobierz

Zmieniony przez:
Zmieniono: środa, 30, listopad -0001 01:24
Odslony: 1465