Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie za 2015 rok

Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie znajduje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 90/2016 poz. 11277.

W pobranym pliku pdf sprawozdanie znajduje się na stronie 72.

Do pobrania pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: środa, 31, maj 2017 14:56
Odslony: 1296