Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie znajduje się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 77/2013 poz. 5444.

Do pobrania pod adresem: https://ems.ms.gov.pl/

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: czwartek, 25, kwiecień 2013 13:35
Odslony: 1858