Przedsięwziecia priorytetowe na rok 2012

Przedstawiamy Listę przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Rzeszowie na 2012 rok.

Lista składa się z dwóch plików do pobrania (w formacie Adobe Acrobat):

1) LPP-2012 - Opis

2) LPP-2012 - Szczegółowy wykaz zadań

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: środa, 20, lipiec 2011 11:02