Przedsięwziecia priorytetowe na rok 2009

Przedstawiamy Listę przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW w Rzeszowie na 2009 rok.

Lista składa się z dwóch plików do pobrania (w formacie Adobe Acrobat):

1) LPP-2009 - Opis

2) LPP-2009 - Szczegółowy wykaz zadań

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: środa, 07, styczeń 2009 11:49