Artykuły

Dotacje

Dotacje mogą być udzielane na:

1. Edukację ekologiczną,

2. Gospodarkę ściekową,

3. Gospodarkę zasobami wodnymi,

4. Ochronę atmosfery,

5. Ochronę przyrody i krajobrazu,

6. Gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi,

7. Inne zadania określone w planie działalności Funduszu.

„Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Rzeszowie” regulujące tą formę pomocy znajdują się tutaj.

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: czwartek, 05, styczeń 2012 11:32
Odslony: 3004