Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę dotyczącą „Organizacji szkoleń dla kandydatów na Energetyków Gminnych”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, I oś priorytetowa, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystanie OZE w infrastrukturze publicznej, i sektorze mieszkaniowym, Poddziałanie 1.3.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i OZE”, wg Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszym zapytaniu.

Treści zapytań do pobrania w sekcji załączniki (format MS Word doc).

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zapytanie ofertowe nr 3 doc 809.00 KB Marcin Pasieka
Zapytanie ofertowe nr 4 doc 789.00 KB Marcin Pasieka
Zapytanie ofertowe nr 5 doc 789.00 KB Marcin Pasieka
Zapytanie ofertowe nr 6 doc 789.00 KB Marcin Pasieka
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 24 styczeń 2019 12:49 Marcin Pasieka
Artykuł został zmieniony. czwartek, 24 styczeń 2019 12:49 Marcin Pasieka