Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Organizację szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych.

Treść zawiadomienia do pobrania

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. piątek, 11 styczeń 2019 12:56 Marcin Pasieka
Artykuł został zmieniony. piątek, 11 styczeń 2019 13:06 Marcin Pasieka