ROOT

Prawo ochrony środowiska Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1645
Deklaracja dostępności Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 664
Unieważnienie postępowania Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1314
Prowadzone rejestry Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1314
2019.01.24 - zapytania ofertowe nr 3, 4, 5, 6 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 874
Zapytanie ofertowe 10/2019 - unieważnienie Udostępniony przez: Ilona Tomczyk Odsłon: 484
Zapytanie ofertowe 11/2019 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 484
Protokół z wyboru oferty - Zapytanie ofertowe 2/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 490
Protokół z wyboru oferty - Zapytanie ofertowe 6/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 370
Zapytanie ofertowe nr 8/2020 - protokół z wyboru oferty Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 340
Zapytanie ofertowe 7/2020 - unieważnienie Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 324
Zapytanie ofertowe nr 9/2020 - protokół z wyboru oferty Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 398
Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie za 2019 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 586
Zapytanie ofertowe 24/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 264
Zapytanie ofertowe 25/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 266
2020.11.24 r. - zapytanie ofertowe 26/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 351
Zapytanie ofertowe 28/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 465
Zapytanie ofertowe 29/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 350
Zapytanie ofertowe 30/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 467
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 08.02.2021 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1324
Strategia działania Funduszu 2021-2024 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 577
Przedsięwzięcia priorytetowe na rok 2021 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 616
Sprawozdanie za rok 2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 184
Zapytanie ofertowe 3/2021 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 269
Ogłoszenie 6/2021 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 457
Dostawa serwerów, macierzy, osprzętu sieciowego, zasilacza awaryjnego, oprogramowania wirtualizacyjnego i oprogramowania do backupu wraz z wdrożeniem Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 74
Dostawa laptopów z oprogramowaniem systemowym i biurowym Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 77
Plan zamówień publicznych na 2021 rok - korekta Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 69
Rada Nadzorcza Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 397449
Przedsięwzięcia priorytetowe na rok 2019 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2406
Strategia działania Funduszu 2017-2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1570
Przetarg nieograniczony - Organizacja szkoleń dla kandydatów na energetyków gminnych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 762
Udostępnianie Informacji publicznej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1482
Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie za 2018 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 777
Zapytanie ofertowe 10/2019 Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 540
Zapytanie ofertowe 2/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 551
Zapytanie ofertowe nr 6/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 593
Zapytanie ofertowe nr 7/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 469
Zapytanie ofertowe nr 8/2020 - odpowiedzi na pytania oferentów Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 302
Zapytanie ofertowe nr 9/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 477
Zasady udzielania pożyczek płatniczych w okresie stanu epidemii COVID-19 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 791
Sprawozdanie za rok 2019 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 644
Plan zamówień publicznych na 2021 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 483
Ogłoszenie nr 3/2021- Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 1029
Ogłoszenie nr 6/2021 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 447
Zarząd Funduszu Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 19550
Sprawozdanie finansowe WFOŚiGW w Rzeszowie za 2017 rok Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1288
Sprawozdanie za rok 2018 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 973
Zapytanie ofertowe nr 8/2020 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 402
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 28.05.2020 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1990
Ogłoszenie nr 4/2021- Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 303
Adresy Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 373547
Sprawozdanie za rok 2017 Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1226
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 21.02.2020 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2293
Ogłoszenie 5/2021 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 839
Zasady udzielania pomocy obowiązujące od dnia 01.01.2019 r. Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 5201
Ogłoszenie nr 5/2021 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 967
Instrukcja oznakowania Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 4303
Ogłoszenie nr 4/2021 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 953
Procedury rozpatrywania wniosków o przekazanie środków państwowym jednostkom budżetowym Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1403
Ogłoszenie 4/2021- lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 777
Ogłoszenie nr 3/2021 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Alicja Dubas Odsłon: 779
Ogłoszenie nr 3/2021 - Konkurs na stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1003
Ogłoszenie nr 2/2021 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 763
Ogłoszenie 2/2021 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 729
Ogłoszenie nr 2/2021 - Konkurs na stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 935
Ogłoszenie nr 1/2021 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 790
Ogłoszenie nr 1/2021 - Konkurs na stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 847
Ogłoszenie nr 3/2020 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 622
Ogłoszenie nr 3/2020 - Konkurs na stanowisko ds. administracyjno-gospodarczych Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 800
Ogłoszenie nr 2/2020 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 727
Ogłoszenie 2/2020 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 821
Ogłoszenie nr 2/2020 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 905
Ogłoszenie nr 1/2020 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1235
Ogłoszenie 1/2020 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1347
Ogłoszenie nr 1/2020 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1523
Ogłoszenie nr 8/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1107
Ogłoszenie 8/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1321
Ogłoszenie nr 8/2019 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1366
Ogłoszenie nr 7/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1668
Ogłoszenie nr 2/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1139
Ogłoszenie nr 6/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 3172
Ogłoszenie 7/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2622
Ogłoszenie 6/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2362
Ogłoszenie nr 5/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1131
Ogłoszenie nr 1/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 990
Ogłoszenie nr 7/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2016
Ogłoszenie nr 6/2019 - Konkurs na stanowisko ds. obsługi kancelaryjno-administracyjnej Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1718
Ogłoszenie nr 1/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1242
Ogłoszenie nr 5/2019 - informacja o zmianie terminu rozmów Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1337
Ogłoszenie 5/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1452
Ogłoszenie nr 4/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1152
Ogłoszenie nr 1/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1070
Ogłoszenie 4/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1058
Ogłoszenie nr 5/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1484
Ogłoszenie nr 2/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1548
Ogłoszenie nr 4/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1474
Ogłoszenie nr 3/2019 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1400
Ogłoszenie 1/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1993
Ogłoszenie 3/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1404
Ogłoszenie 2/2019 - lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1366
Ogłoszenie nr 3/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1916
Ogłoszenie nr 2/2019 - Konkurs na stanowisko doradcy energetycznego Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1504
Ogłoszenie nr 1/2019 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 2000
Ogłoszenie nr 4/2018 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1530
Ogłoszenie nr 4/2018 - informacja o terminie rozmów Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1251
Ogłoszenie nr 4/2018 - informacja o terminie rozmów Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1181
Ogłoszenie nr 4/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1323
Ogłoszenie nr 3/2018 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1369
Ogłoszenie nr 4/2018 - Konkurs na stanowisko doradcy energetycznego Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1095
Ogłoszenie nr 2/2018 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1154
Ogłoszenie nr 3/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1253
Ogłoszenie nr 2/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1222
Ogłoszenie nr 3/2018 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1161
Ogłoszenie nr 2/2018 - Konkurs na stanowisko doradcy energetycznego Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1150
Ogłoszenie nr 1/2018 - Informacja o wyniku naboru Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1142
Ogłoszenie nr 1/2018 - Lista kandydatów spełniających warunki formalne Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1178
Ogłoszenie nr 1/2018 - Konkurs na stanowisko ds. realizacji wniosków i kontroli Udostępniony przez: Marcin Pasieka Odsłon: 1220

Podkategorie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799) jako samorządowa osoba prawna w rozumieniu art. 9 pkt 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 z późn.zm.).

Zasady, organizację i tryb działania Wojewódzkiego Funduszu określa ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U.2017.2386) oraz „Regulamin Organizacyjny Biura WFOŚiGW w Rzeszowie”.

Środki przeznaczane na wsparcie realizacji zadań ochrony środowiska pochodzą m.in. z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych za nieprzestrzeganie warunków korzystania ze środowiska. Środki finansowe przeznaczone przez Wojewódzki Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie działa na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799 z późn.zm.).

W rozumieniu ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.) Fundusz jest samorządową osobą prawną.

Środki finansowe przeznaczone przez Wojewódzki Fundusz na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, są środkami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 z późn.zm.).

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2010 r. w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz.U.2010.226.1479).

Pomoc publiczna udzielana jest na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U.2018.362).

Działalność Funduszu polega na finansowaniu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2018.799), w oparciu o uchwalane corocznie plany działalności i listy przedsięwzięć priorytetowych.

Pomoc finansowa Funduszu, o której mowa w ust. 1 kierowana jest do podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu art. 3, pkt 20 w/w ustawy.

Pomoc finansowa udzielana jest w formie pożyczek i dotacji, przy czym podstawową formą pomocy są pożyczki.

Przy wyborze i ocenie wniosków o udzielenie pomocy finansowej Fundusz kieruje się "Kryteriami wyboru przedsięwzięć finansowanych ze środków WFOŚiGW w Rzeszowie", natomiast pomoc finansowa udzielana jest w oparciu o "Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie" - dokumenty uchwalane przez Radę Nadzorczą Funduszu.