POL-ECO System 2017

W dniach 17.10. - 19.10.2017 r. Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mieli przyjemność brać udział w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO System 2017. Wraz z innymi Funduszami dzieliliśmy wspólne stoisko informacyjno-promocyjne w EKOSFERZE.

Oprócz atrakcyjnej oferty wystawienniczej, która obejmowała teren otwarty i 3 pawilony zapełnione nowoczesnymi maszynami, technologiami i produktami z branży ochrony środowiska, o sile targów POL-ECO System świadczyła idea spotkań, rozmów biznesowych i wymiana doświadczeń. Merytoryczną ich wykładnią były liczne wydarzenia specjalne w formie konferencji, pokazów i paneli.

Pol-Eco System 2017

Uczestnicy Targów poza prezentacją  na stoisku brali udział w licznych wydarzeniach panelowych dotyczących dziedzin związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska.

Zdobyta cenna wiedza pozwoli na doskonalenie relacji z beneficjentami oraz zapewni lepszą orientację w aktualnych trendach rozwojowych dziedzin związanych ze środowiskiem naturalnym.


Czytaj wiecej: POL-ECO System 2017

Informacja o wynikach II konkursu na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekol.

Informacja o wynikach II konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.

Oceny wniosków dokonano w oparciu o:

1. Regulamin konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.

2. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obowiązujące w roku 2017.

Czytaj wiecej: Informacja o wynikach II konkursu na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej...

Konkurs "Produkt w Obiegu" Ministra Środowiska

Konkurs Produkt w Obiegu

Czytaj wiecej: Konkurs "Produkt w Obiegu" Ministra Środowiska

Nabór II wniosków na rok 2017 na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej

Ogłoszenie o drugim naborze wniosków na rok 2017 na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519)  oraz „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie” ogłasza drugi nabór wniosków na rok 2017 na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.

Termin naboru wniosków określa się od 25.09.2017 r. do 02.10.2017 r.

Wnioski należy składać w siedzibie biura Wojewódzkiego Funduszu w Rzeszowie lub siedzibach przedstawicielstw w Krośnie i Przemyślu.

  1. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego bądź jednostek organizacyjnych wykonujących zadania własne samorządu, uczelni wyższych,  stowarzyszeń i fundacji, których celem statutowym jest edukacja lub ochrona środowiska, państwowych i samorządowych instytucji kultury, parków narodowych i krajobrazowych.

  2. Regulamin konkursu zawierający kryteria oceny wniosków wraz ze wzorem wniosku o dotację oraz wykazem dokumentów, znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Programy/Programy WFOŚiGW/Edukacja Ekologiczna oraz w zakładce Wnioski/Wzory dokumentów.

  3. Budżet konkursu w roku 2017 wynosi do 250.000,00 zł, w tym maksymalna wysokość dofinansowania na zadanie może wynieść nie więcej niż 65.000,00 zł – z zastrzeżeniem pkt III ppkt 4 oraz pkt VII ppkt 7  Regulaminu konkursu.

  4. Rozstrzygnięcie konkursu ustala się do dnia 27.10.2017 roku.

Informacja o wynikach konkursu na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekol.

Informacja o wynikach konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.

Oceny wniosków dokonano w oparciu o:

1. Regulamin konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.>

2. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obowiązujące w roku 2017.


Czytaj wiecej: Informacja o wynikach konkursu na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekol.