Informacja o wznowieniu naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z dziedziny Edukacja Ekologiczna i dotacji dla zadań polegających na zakupie nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka oraz nowego sprzętu do prowadzenia działań.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że wznawia nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z dziedziny Edukacja Ekologiczna i dotacji dla zadań polegających na zakupie nowego wyposażenia i uzbrojenia osobistego strażaka oraz nowego sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań mających na celu zmniejszenie lub likwidację skutków działań żywiołów.

Wnioski przyjmowane będą od dnia 27 października 2014r. do dnia 7 listopada 2014r. godz.15 30 i rozpatrywane do wyczerpania środków dotacyjnych ujętych w planie działalności WFOŚiGW w Rzeszowie na rok 2014.

Informacja o zamknięciu w roku 2014 naboru wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z dziedziny Edukacja Ekologiczna i Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów w trybie ciągłym

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że z dniem 31 lipca 2014 roku wstrzymuje do odwołania nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla zadań z zakresu Edukacja Ekologiczna oraz Ochrona różnorodności biologicznej i funkcji ekosystemów.
Wstrzymanie naboru związane jest z poziomem rozdysponowania środków. Wnioski o dofinansowanie złożone po 31 lipca 2014r. będą zwracane Wnioskodawcom, bez ich rozpatrzenia.
Informacja o ewentualnym wznowieniu przyjmowania wniosków będzie zamieszczona na stronie internetowej Funduszu.

1 lipca - Dzień Informacyjny LIFE

Program LIFE – jedyny w UE instrument finansowy służący w całości ochronie środowiska przedstawia nową odsłonę. Perspektywa 2014-2020 to nowe szanse na pozyskanie środków na projekty służące ochronie środowiska i klimatu.

Już 1 lipca niepowtarzalna okazja by o LIFE dowiedzieć się więcej. Podczas siódmego Dnia Informacyjnego LIFE, który odbędzie się w Warszawie (Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe Fundacji Nowe Horyzonty przy ul. Bobrowieckiej 9) swoje doświadczenia przedstawią Beneficjenci już realizujący projekty. Na 25 stanowiskach będzie można poznać efekty ich działań, przedstawione zostaną założenia nowej perspektywy finansowania UE i program współfinansowania NFOŚiGW.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy (zgłoszenia do 26.06.2014 r.!!!) znajdują się pod adresem:

http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life/aktualnosci/art,168,dzien-informacyjny-life-2014.html

Zapraszamy!

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, utworzenie strony internetowej WFOŚiGW w Rzeszowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przedstawia treść zapytania ofertowego na wykonanie usługi polegającej na zaprojektowaniu, utworzeniu strony internetowej dla WFOŚiGW w Rzeszowie.

Oferty należy składać do 30 czerwca 2014 r. w Biurze Funduszu ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów

Osobami odpowiedzialnymi za udzielanie wszelkich wyjaśnień są:

  1. w kwestiach technicznych - pan Marcin Pasieka: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , Tel: 17/852-23-44 wew. 114.
  2. w kwestiach formalnych - pan Rafał Gałusza:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , Tel: 17/852-23-44 wew. 125.

Do pobrania pełny tekst zapytania ofertowego.

Informacja o projekcie edukacyjnym Ministerstwa Środowiska nt. różnorodności biologicznej

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie informuje, że pod hasłem "Małe czy duże przyda się naturze" ruszył projekt Ministerstwa Środowiska - Różnorodność biologiczna i działania na rzecz ekosystemów- ogólnopolska kampania informacyjna podnosząca świadomość nt. różnorodności biologicznej skierowany do dzieci, wychowawców przedszkoli i nauczycieli klas I - III szkół podstawowych.  Projekt dofinansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Celem projektu jest edukacja dzieci w zakresie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. Przedstawiona propozycja działań edukacyjnych w szkole pozwala kształtować u dzieci pozytywne nawyki, które mają wpływ na ich stosunek do przyrody i środowiska w dorosłym życiu.
W ramach projektu powstały programy:
a) Program dla nauczycieli "Lekcje z natury" - www.lekcjeznatury.pl
b) Ogólnopolska kampania dla dzieci -  www.ekodzieciaki.pl
Zachęcamy do zapoznania się z projektem i wzięcia w nim udziału.