Informacja dla Beneficjentów

Informacja dla beneficjentów z terenu dotychczas obsługiwanego przez Punkt Konsultacyjny w Tarnobrzegu.

Czytaj wiecej: Informacja dla Beneficjentów

Zmiana zasad

Zmiana "Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie"

Uprzejmie informujemy, że Rada Nadzorcza Funduszu wprowadziła zmiany do „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie”.

Czytaj wiecej: Zmiana zasad

Przetarg nieograniczony

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż spółdzielczego, własnościowego prawa do lokalu

 

Czytaj wiecej: Przetarg nieograniczony

Dzikie wysypiska

19.07.2007r.

Informacja dla wnioskodawców ubiegających się o dotację na zadanie polegające na likwidacji „dzikich wysypisk”

 

Czytaj wiecej: Dzikie wysypiska