Informacje o szkoleniach

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej POIiŚ w dniach 28-29.02.2008 r.

Czytaj wiecej: Informacje o szkoleniach

Ogłoszenie o konkursie na wybór zadań edukacji ekologicznej

Ogłoszenie o konkursie na wybór zadań z dziedziny edukacji ekologicznej w zakresie wspierania produkcji filmowych i radiowych popularyzujących wiedzę przyrodniczą oraz wydawnictw albumowych ukazujących walory przyrodnicze Podkarpacia

Czytaj wiecej: Ogłoszenie o konkursie na wybór zadań edukacji ekologicznej

Informacja Min.Środowiska

Przekazujemy Państwu "Oświadczenie w sprawie publikacji i wypowiedzi dotyczących weryfikacji list projektów kluczowych" z Ministerstwa Środowiska.

Treść Oświadczenia po kliknięciu na link - kliknij.

Informacja dla Beneficjentów

Informacja dla beneficjentów z terenu dotychczas obsługiwanego przez Punkt Konsultacyjny w Tarnobrzegu.

Czytaj wiecej: Informacja dla Beneficjentów

Zmiana zasad

Zmiana "Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie"

Uprzejmie informujemy, że Rada Nadzorcza Funduszu wprowadziła zmiany do „Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz udzielania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie”.

Czytaj wiecej: Zmiana zasad