Narada Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego

W dniu 20 lutego 2018 r. Prezes WFOŚiGW w Rzeszowie Pan Adam Skiba uczestniczył w rocznej naradzie Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego.

W naradzie wzięli udział również marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl oraz wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, kapelan rzeszowskich strażaków ks. Paweł Samborski, przedstawiciele związków zawodowych, komendanci miejscy i powiatowi oraz kadra kierownicza KW PSP w Rzeszowie.

Narada Strażaków

Czytaj wiecej: Narada Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego

Nabór wniosków na rok 2018 na zadania z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej

Ogłoszenie o naborze wniosków na rok 2018
na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone na łamach prasy, radia, telewizji lub internetu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519)  oraz "Zasad udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez WFOŚiGW w Rzeszowie" ogłasza nabór wniosków na rok 2018 na zadania upowszechniające zagadnienia związane z ochroną środowiska oraz z zakresu edukacji ekologicznej prowadzone na łamach prasy, radia, telewizji lub internetu.

  1. Termin naboru wniosków określa się do dnia 30.03.2018 r. Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem: ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów.
  2. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego bądź jednostek organizacyjnych wykonujących zadania własne samorządu, uczelni wyższych i instytutów badawczych, stowarzyszeń i fundacji, których celem statutowym jest edukacja ekologiczna lub/i ochrona środowiska, wydawców, nadawców i dostawców audiowizualnych lub radiowych usług medialnych posiadających osobowość prawną, państwowych i samorządowych instytucji kultury, parków narodowych i krajobrazowych.
  3. Regulamin konkursu zawierający kryteria oceny wniosków, wzór wniosku o dotację W-5a wraz z wymaganymi załącznikami znajdują się na stronie www.bip.wfosigw.rzeszow.pl w zakładce Programy/Programy WFOŚiGW/Edukacja Ekologiczna.
  4. Budżet konkursu w roku 2018 wynosi do 250.000,00 zł, w tym maksymalna wysokość dofinansowania na zadanie może wynieść nie więcej niż 50.000,00 zł, z zastrzeżeniem pkt VII ppkt 7 Regulaminu konkursu.
  5. Rozstrzygnięcie konkursu ustala się do dnia 30.04.2018 roku.

Do pobrania:


1) Regulamin konkursu

2) Tematy konkursu


POL-ECO System 2017

W dniach 17.10. - 19.10.2017 r. Przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mieli przyjemność brać udział w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POL-ECO System 2017. Wraz z innymi Funduszami dzieliliśmy wspólne stoisko informacyjno-promocyjne w EKOSFERZE.

Oprócz atrakcyjnej oferty wystawienniczej, która obejmowała teren otwarty i 3 pawilony zapełnione nowoczesnymi maszynami, technologiami i produktami z branży ochrony środowiska, o sile targów POL-ECO System świadczyła idea spotkań, rozmów biznesowych i wymiana doświadczeń. Merytoryczną ich wykładnią były liczne wydarzenia specjalne w formie konferencji, pokazów i paneli.

Pol-Eco System 2017

Uczestnicy Targów poza prezentacją  na stoisku brali udział w licznych wydarzeniach panelowych dotyczących dziedzin związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska.

Zdobyta cenna wiedza pozwoli na doskonalenie relacji z beneficjentami oraz zapewni lepszą orientację w aktualnych trendach rozwojowych dziedzin związanych ze środowiskiem naturalnym.


Czytaj wiecej: POL-ECO System 2017

Informacja o wynikach II konkursu na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekol.

Informacja o wynikach II konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.

Oceny wniosków dokonano w oparciu o:

1. Regulamin konkursu organizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej edukacji ekologicznej.

2. Zasady udzielania i umarzania pożyczek oraz tryb i zasady udzielania i rozliczania dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie obowiązujące w roku 2017.

Czytaj wiecej: Informacja o wynikach II konkursu na zadania związane z rozwojem infrastruktury służącej...

Konkurs "Produkt w Obiegu" Ministra Środowiska

Konkurs Produkt w Obiegu

Czytaj wiecej: Konkurs "Produkt w Obiegu" Ministra Środowiska