Tytuł Autor Odsłony
Nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach działania 2.2 POIiŚ Barbara Bednarz 2116
Związek Gmin Dorzecza Wisłoki otrzymał Potwierdzenie ws. przyznania dofinansowania na realizację projektu unijnego Barbara Bednarz 2063
Ogłoszenie o naborze podmiotów zewnętrznych Marcin Pasieka 1963
Kolejne Potwierdzenie ws. przyznania dofinansowania dla projektu z Podkarpacia Barbara Bednarz 1956
Interpretacja zasad dot. kwalifikowania wydatków a obowiązek rozeznania rynku Barbara Bednarz 2216
Nowa wersja Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 1808
Nowe zalecenia dot. interpretacji Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków Barbara Bednarz 2011
Wyniki kontroli przeprowadzonych w 2010r. przez Prezesa UZP Barbara Bednarz 2094
Stanowisko IZ odnośnie naruszenia art. 41 pkt 7 ustawy Pzp Barbara Bednarz 2520
Ogłoszenie o konkursach dla działań 2.1 i 2.2 PO IiŚ z dn. 10.12.2010 r. Marcin Pasieka 2259
Czwarta umowa o dofinansowanie w ramach I priorytetu POIiŚ podpisana Marcin Pasieka 2815
Kolejne Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu z Podkarpacia Barbara Bednarz 2037
Informacja nt. planowanego ogłoszenia o naborze wniosków-działanie 2.1 POIiŚ Barbara Bednarz 2161
Szkolenie dla beneficjentów z zakresu zamówień publicznych Barbara Bednarz 2215
Poradnik dla beneficjentów POIiŚ dotyczący zagrożeń w procedurze udziel.zam. publicznych Barbara Bednarz 2706
Podręcznik zarządzania projektem infrastrukturalnym w ramach PO IiŚ Barbara Bednarz 2938
Zalecenia w zakresie sposobu korygowania wydatków poniesionych w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 2558
Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 2754
Kolejna aktualizacja Szczegółowego opisu priorytetów POIiŚ Barbara Bednarz 2293
Listy rankingowe projektów w ramach VI naboru POIiŚ - I i II priorytet Barbara Bednarz 2335