Tytuł Autor Odsłony
Realizacja projektów przygotowawczych dla inwestycji wodno-ściekowych na Podkarpaciu Barbara Bednarz 1929
Gmina Pawłosiów poprawia system oczyszczania i odprowadzania ścieków dzięki dofinansowaniu unijnemu Barbara Bednarz 1500
Unijne pieniądze na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Rymanowie Barbara Bednarz 1563
Podpisanie Umowy o dofinansowanie z MPWiK w Rzeszowie na realizację projektu "Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie" Marcin Pasieka 1542
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi POIiŚ z dn. 19.05.2014r. Barbara Bednarz 1855
Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Świlcza na rozbudowę oczyszczalni ścieków Barbara Bednarz 2035
Beneficjenci włączyli się do akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich Barbara Bednarz 1917
"Ale się zmieniło!" Ruszył Plebiscyt na najciekawsze inwestycje minionego 10-lecia Barbara Bednarz 1776
10 lat Polski w Unii Europejskiej Barbara Bednarz 1819
Fundusze unijne na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wierzawicach Barbara Bednarz 1581
Uwaga!Wyjaśnienie do konkursu nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014 dotyczące kryterium wielkości rekultywowanego składowiska odpadów Barbara Bednarz 1351
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania 2.1 POIiŚ z dn. 28.03.2014r. Barbara Bednarz 1434
Zmiany w naborze wniosków o dofinansowanie projektów - konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 Barbara Bednarz 1357
Podpisanie Umowy o dofinansowanie z MPWiK w Rzeszowie Marcin Pasieka 1799
Ogłoszenie o naborach wniosków w ramach I priorytetu POIiŚ z dn. 31.01.2014r. Barbara Bednarz 2101
Wywiad z Panią Minister Anetą Wilmańską Marcin Pasieka 1518
Podpisanie Umowy o dofinansowanie z Gminą Głogów Młp. Marcin Pasieka 1936
Informacja ze szkolenia dla Beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko, Rzeszów, listopad 2013r. Marcin Pasieka 1576
Rozeznanie rynku na usługę dotyczącą wynajmu sali szkoleniowej i zapewnienia cateringu na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów POIiŚ Barbara Bednarz 1632
Ogłoszenie o naborze wniosków do działania 1.1 POIiŚ z dn. 20.09.2013r. - XI runda konkursowa Barbara Bednarz 1722