Tytuł Autor Odsłony
Realizacja projektów przygotowawczych dla inwestycji wodno-ściekowych na Podkarpaciu Barbara Bednarz 2032
Gmina Pawłosiów poprawia system oczyszczania i odprowadzania ścieków dzięki dofinansowaniu unijnemu Barbara Bednarz 1593
Unijne pieniądze na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w Rymanowie Barbara Bednarz 1663
Podpisanie Umowy o dofinansowanie z MPWiK w Rzeszowie na realizację projektu "Rozbudowa (modernizacja) ciągu biologicznego komunalnej oczyszczalni ścieków w Rzeszowie" Marcin Pasieka 1634
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi POIiŚ z dn. 19.05.2014r. Barbara Bednarz 1946
Podpisanie umowy o dofinansowanie z Gminą Świlcza na rozbudowę oczyszczalni ścieków Barbara Bednarz 2151
Beneficjenci włączyli się do akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich Barbara Bednarz 2010
"Ale się zmieniło!" Ruszył Plebiscyt na najciekawsze inwestycje minionego 10-lecia Barbara Bednarz 1890
10 lat Polski w Unii Europejskiej Barbara Bednarz 1934
Fundusze unijne na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Wierzawicach Barbara Bednarz 1674
Uwaga!Wyjaśnienie do konkursu nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014 dotyczące kryterium wielkości rekultywowanego składowiska odpadów Barbara Bednarz 1443
Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach działania 2.1 POIiŚ z dn. 28.03.2014r. Barbara Bednarz 1529
Zmiany w naborze wniosków o dofinansowanie projektów - konkurs nr 13/POIiŚ/1.1/04/2014 Barbara Bednarz 1453
Podpisanie Umowy o dofinansowanie z MPWiK w Rzeszowie Marcin Pasieka 1894
Ogłoszenie o naborach wniosków w ramach I priorytetu POIiŚ z dn. 31.01.2014r. Barbara Bednarz 2205
Wywiad z Panią Minister Anetą Wilmańską Marcin Pasieka 1613
Podpisanie Umowy o dofinansowanie z Gminą Głogów Młp. Marcin Pasieka 2036
Informacja ze szkolenia dla Beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko, Rzeszów, listopad 2013r. Marcin Pasieka 1668
Rozeznanie rynku na usługę dotyczącą wynajmu sali szkoleniowej i zapewnienia cateringu na szkolenie dla potencjalnych beneficjentów POIiŚ Barbara Bednarz 1732
Ogłoszenie o naborze wniosków do działania 1.1 POIiŚ z dn. 20.09.2013r. - XI runda konkursowa Barbara Bednarz 1817