Tytuł Autor Odsłony
Aktualna interpretacja IZ POIiŚ - kwalifikowanie wydatków w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 2252
Zalecenia MRR dot. pojęcia "Zezwolenie na inwestycję" na potrzeby wniosku o dofinansowanie Barbara Bednarz 2338
II Międzynarodowa Konferencja dla Beneficjentów Barbara Bednarz 2106
Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów POIiŚ w WFOŚiGW w Rzeszowie Barbara Bednarz 2156
Podręcznik Wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 2181
Stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych Barbara Bednarz 2472
Informacja dla beneficjentów o zmianie płatnika Barbara Bednarz 1998
Ogłoszenie o konkursach dla działań 1.1, 2.1, 2.2 POIiŚ z dn. 30.09.2009 Barbara Bednarz 2581
Zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 2093
Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 2210
Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 2250
Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 1909
Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 2140
Umowa o współpracy między beneficjentem a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków Barbara Bednarz 2706
Aktualizacja nowej strony internetowej Ministerstwa Środowiska Barbara Bednarz 1989
Kolejna Umowa o dofinansowanie projektu z Podkarpacia podpisana Barbara Bednarz 2132
Opublikowano Zasady promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ Barbara Bednarz 2386
Pierwszy numer Biuletynu Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 1997
Listy rankingowe wniosków złożonych w ramach IV i V naboru Barbara Bednarz 2195
Kolejne Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu z Podkarpacia Barbara Bednarz 2128