Tytuł Autor Odsłony
Aktualna interpretacja IZ POIiŚ - kwalifikowanie wydatków w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 2161
Zalecenia MRR dot. pojęcia "Zezwolenie na inwestycję" na potrzeby wniosku o dofinansowanie Barbara Bednarz 2247
II Międzynarodowa Konferencja dla Beneficjentów Barbara Bednarz 2011
Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów POIiŚ w WFOŚiGW w Rzeszowie Barbara Bednarz 2065
Podręcznik Wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 2083
Stanowisko Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych Barbara Bednarz 2371
Informacja dla beneficjentów o zmianie płatnika Barbara Bednarz 1908
Ogłoszenie o konkursach dla działań 1.1, 2.1, 2.2 POIiŚ z dn. 30.09.2009 Barbara Bednarz 2494
Zatwierdzono zmiany w kryteriach wyboru projektów Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 2001
Zalecenia w zakresie systemu obiegu środków finansowych w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 2112
Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 2155
Nowa wersja Szczegółowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 1811
Aktualizacja Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ Barbara Bednarz 2050
Umowa o współpracy między beneficjentem a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków Barbara Bednarz 2603
Aktualizacja nowej strony internetowej Ministerstwa Środowiska Barbara Bednarz 1893
Kolejna Umowa o dofinansowanie projektu z Podkarpacia podpisana Barbara Bednarz 2038
Opublikowano Zasady promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ Barbara Bednarz 2289
Pierwszy numer Biuletynu Programu Infrastruktura i Środowisko Barbara Bednarz 1905
Listy rankingowe wniosków złożonych w ramach IV i V naboru Barbara Bednarz 2102
Kolejne Potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania dla projektu z Podkarpacia Barbara Bednarz 2036