Rozeznanie rynku - Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych promujących POIiŚ 2007-2013

Wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych promujących
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 – rozeznanie rynku


1. Przedmiot
W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (WFOŚiGW w Rzeszowie) zwraca się z prośbą o przedstawienie kosztów dotyczących wykonania i dostawy materiałów informacyjno-promocyjnych promujących Program Infrastruktura i Środowisko.
2. Termin
Dostawa do 05 października 2015 r.
3. Szczegółowy opis usług wchodzących w skład zamówienia

Przedmiotem wyceny jest wykonanie oraz dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych, tj. broszury informacyjno-promocyjnej oraz gadżetów promocyjnych tj. torby papierowe, kamionkowe garnki na smalec, zestaw do ładowania telefonu komórkowego, torby podróżne, teczki konferencyjne, kalendarze, koszulki polo.

Zakres zamówienia obejmuje:

- wykonanie produktów zgodnie z opisem określonym w Załączniku nr 1,
- transport produktów do siedziby WFOŚiGW w Rzeszowie,

Oznaczenia produktów odpowiednimi logotypami muszą być wykonane zgodnie z Księgą Identyfikacji Wizualnej, która jest załącznikiem do Strategii Komunikacji Funduszy Europejskich w Polsce w ramach Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. oraz z Zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ 2007-2013 Do oznakowania produktów Wykonawca użyje metody najbardziej adekwatnej do powierzchni materiału. Metoda znakowania zostanie uzgodniona z WFOŚiGW w Rzeszowie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. W Szczegółowym opisie artykułów informacyjno-promocyjnych (Zał. nr 1) Zamawiający określił przy każdym produkcie, które z oznaczeń musi zostać umieszczone na każdym z artykułów. Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia projektu produktów Zamawiającemu. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca uzgodni wygląd produktów z Zamawiającym.

Szczegółowy opis artykułów informacyjno-promocyjnych zawiera Załącznik nr 1.

4. Cena

Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją tego zamówienia.

Prosimy o podanie ceny usługi wg Formularza cenowego – Zał. nr 2, wszystkie ceny powinny być podane w złotych polskich.

Do wyceny proszę załączyć zdjęcia proponowanych materiałów (za wyjątkiem broszury).

5. Informacje dodatkowe
Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
6. Kontakt

Wykonawcy gotowi wykonać opisany przedmiot zamówienia powinni przesłać wycenę w terminie do 25 sierpnia 2015 r. na adresy poczty elektronicznej do następujących osób:

Barbara Bednarz – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. , Tel. 017 852-23-44 wew. 132,

Magdalena Chłopek - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. – Tel. 017 852-23-44 wew. 131.

7. Uwaga
Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegółowy opis usługi zawiera Załącznik nr 1 - Pobierz

Formularz cenowy zawiera Załącznik nr 2 - Pobierz

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: poniedziałek, 21, wrzesień 2015 12:07
Odslony: 2703