Podpisanie kolejnej umowy o dofinansowanie w ramach POIiŚ

W dniu 9 czerwca 2015 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano umowę o dofinansowanie ze Spółką Stare Miasto - Park Sp. o.o. na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Wierzawicach – III etap budowy oczyszczalni ścieków, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa. Wartość całkowita projektu wynosi 4 081 509,00 zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 2 820 555,00 zł.

Umowę podpisali Pani Marta Zajko - Prezes Zarządu oraz Zdzisław Duszyński - Członek Zarządu Stare Miasto - Park Sp. z o.o., natomiast WFOŚiGW w Rzeszowie reprezentował Pan Adam Pęzioł - Prezes Zarządu.

Podpisanie umowy

Zmieniony przez: Marcin Pasieka
Zmieniono: wtorek, 16, czerwiec 2015 12:48
Odslony: 2985