Dofinansowanie unijne na realizację projektów przygotowawczych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

W dniu 3 marca 2015 r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano kolejne dwie umowy o dofinansowanie projektów na przygotowanie dokumentacji dla inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa, z Beneficjentami:

- Gminą Miasto Rzeszów na realizację projektu pn. "Porządkowanie i rozbudowa systemu kanalizacji wodno-ściekowej na terenie Miasta Rzeszowa - opracowanie dokumentacji". Wartość całkowita projektu wynosi 278 806,90 zł., z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 231 898,71 zł.

Umowę podpisali: Pan Marek Ustrobiński - Zastępca Prezydenta Miasta Rzeszowa, natomiast WFOŚiGW w Rzeszowie reprezentował Pan Adam Pęzioł - Prezes Zarządu.- Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Sp. z o. o. na realizację projektu pn. "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Masarskiej w Ropczycach". Wartość całkowita projektu wynosi 515 985,00 zł., z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 356 575,00 zł.

Umowę podpisał: Pan Janusz Środa - Prezes Zarządu, natomiast WFOŚiGW w Rzeszowie reprezentował Pan Adam Pęzioł - Prezes Zarządu.oraz w dniu 4 marca 2015r. z Gminą Miejską Mielec na realizację projektu pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji gospodarki wodno-ściekowej dla aglomeracji Mielec". Wartość całkowita projektu wynosi 4 640 861,34 zł., z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 3 459 102,50 zł.

Umowę podpisali: Pan Daniel Kozdęba - Prezydent Miasta Mielec, natomiast WFOŚiGW w Rzeszowie reprezentował Pan Adam Pęzioł - Prezes Zarządu.
Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: czwartek, 05, marzec 2015 09:14
Odslony: 3582