Kolejne projekty z Podkapracia otrzymały dofinansowanie unijne

W dniu 15 stycznia 2015r. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie podpisano kolejne dwie umowy o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I - Gospodarka wodno-ściekowa z Beneficjentami:

Gminą Kolbuszowa na realizację projektu pn. "Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Kolbuszowa". Wartość całkowita projektu wynosi 12 449 988,11 zł., z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 6 463 278,19 zł.

Umowę podpisali: Pan Jan Zuba - Burmistrz Kolbuszowej, natomiast WFOŚiGW w Rzeszowie reprezentowali Pan - Bogusław Kida - Zastępca Prezesa Zarządu oraz Pan Mariusz Król - Zastępca Prezesa Zarządu

oraz

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie na realizację projektu pn. "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej dla miasta Rzeszowa - Część III". Wartość całkowita projektu wynosi 10 112 637,58 zł., z czego dofinansowanie z Funduszu Spójności wynosi 5 161 972,35 zł.

Umowę podpisali: Pan Adam Tunia - Prezes Zarządu MPWiK Sp. z o.o., natomiast WFOŚiGW w Rzeszowie reprezentowali Pan Bogusław Kida - Zastępca Prezesa Zarządu oraz Pan Mariusz Król - Zastępca Prezesa Zarządu.
Zmieniony przez:
Zmieniono: środa, 30, listopad -0001 01:24
Odslony: 4138