Zaproszenie na VII konferencję Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska

Ministerstwo Środowiska, Instytucja Pośrednicząca POIiŚ  w sektorze środowiska informuje, że tegoroczna konferencja Dbając o zieloną przyszłość – fundusze UE w sektorze środowiska odbędzie się 25 listopada 2014r. w Starej Zajezdni w Krakowie http://www.starazajezdniakrakow.pl/strona_glowna.

Spotkanie będzie doskonałą okazją do podsumowań, wymiany doświadczeń oraz wypracowania dobrych praktyk, które mogą być wykorzystane również w perspektywie finansowej 2014-2020. Wszystkich chętnych beneficjentów środowiskowych działań Programu Infrastruktura i Środowisko z terenu województwa podkarpackiego zapraszamy do udziału w konferencji.

Szczegółowe informacje dotyczące tego wydarzenia wraz z formularzami zgłoszeniowymi są dostępne na stronie:

    http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/23586_zapraszamy_do_udzialu_w%20vii_konferencji_dbajac_o_zielona_przyszlosc