Zaproszenie do udziału w konferencji podsumowującej fundusze EOG i norweskie

Jakie formy wsparcia finansowego oferują fundusze EOG i norweskie? Co udało się osiągnąć i jakie będą efekty dotychczas rozpoczętych przedsięwzięć? Między innymi na te pytania odpowiemy podczas konferencji "Razem ku Zielonej Przyszłości - fundusze norweskie i EOG w sektorze środowiska", która odbędzie się 1 października 2014r. w Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

Konferencji towarzyszyć będzie dwudniowe seminarium pt. "Potencjał geotermii w Polsce - wymiana doświadczeń", które odbędzie się w dniach 2-3 października 2014r. w Pałacu Lubomirskich.

Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne. Swój udział należy zgłosić na stronie www.warsaw-EOG.pl poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Informacje związane z konferencją udzielane są telefonicznie pod numerem - 22 691 93 27

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska - pobierz

Zmieniony przez: Barbara Bednarz
Zmieniono: środa, 24, wrzesień 2014 10:39
Odslony: 2862